Svätý Otec Benedikt XVI!

My - podpísaní - bránime sa proti všeobecným útokom niektorých médií a záujmových skupín na katolícku Cirkev v súvislosti s oprávneným a dôležitým vysvetlením sexuálneho zneužívania detí členmi Cirkvi.
Chceme Vám, Vaša svätosť, vyjadriť naše spojenectvo a solidaritu. Hlásime sa v neohraničenej miere k jedinej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi a svojim podpisom chceme potvrdiť, že Cirkev napriek všetkým jej ľudským slabostiam neohraničene milujeme a že cirkevné učenie považujeme za veľké obohatenie nášho života.
Sme ľudia dobrej vôle, angažované katolícke ženy a muži, laici, členovia rádov a kňazi. Svojim podpisom potvrdzujeme výslovne našu solidaritu s Vašou svätosťou a sľubujeme, že práve v tieto ťažké chvíle sa budeme za Vás modliť.

Súhlasím

Potvrdte aj Vy svojím podpisom Vašu solidaritu s Cirkvou. Podpisy, ktoré získame do konca mája 2010 budú pravdepodobne v júni osobne odovzdané pápežovi Benediktovi. Prosíme Vás o šírenie tejto petície medzi známymi, priateľmi, vo farnostiach a spoločnostiach. Váš podpis môžete odovzdať aj online, alebo odoslať poštou priamo na kath.net, P. O. Box 18, A-4015 Linz, Rakúsko do 25. mája 2010. Údaje nie sú poskytované tretím osobám.

Priezvisko:
Meno:
Titul:
Adresa: Štát:
PSČ: Miesto:
E-Mail:
Stav:
Rok narodenia:

KLIKNITE na unterzeichnen presunie Vás to na nemecké stránky (http://www.ja-zur-kirche.net), ale tam už nemusíte opäť potvrdiť svoj podpis, ale príde Vám ímejl, v ktorom bude overovacia linka, ktorú musíte potvrdiť. Po kliknutí na linku z ímejlu Vám stránky oznámia Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! Ihre Unterschrift ist nun gültig. (Ďakujeme za Vašu spoluúčasť! Váš podpis je overený). V tomto prípade ste úspešne podpísali petíciu.

Doteraz podpísali

Interaktívna mapa

P.S.: Hárok je k dispozícii aj v súbore JzK.pdf. Údaje nebudú poskytnuté nikomu a sú zhromažďované nezávislou rakúskou internetovou katolíckou spravodajskou agentúrou KATH.NET. Podpisové hárky budú odovzdané Svätému Otcovi spolu s mapou miest odkiaľ sú podporovatelia.

POZOR!!! Doručovacia adresa v Rakúsku sa oproti adrese uvedenej na hárkoch zmenila na kath.net, Wurmstraße 12, A-4020 Linz.