SĽS

 

 

 

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku - strana národnej jednoty

Veľká Noc

Láska Zeleného štvrtku,
viera Veľkého piatku,
nádej Bielej Soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele
nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

novinky

 

Volím č. 8

Volíme č. 8

Výzva k spoločnému postupu.

Napriek tomu, že Slovenská ľudová strana tradične vyzýva všetky kresťanské, národné, tradicionalistické, katolícke politické strany a združenia ako i angažovaných jednotlivcov k spoločnému postupu pred každými voľbami, či už išlo o komunálne voľby, eurovoľby, župné voľby i parlamentné voľby a ponúkala spoluprácu bez výhrad, nikdy to nerobila verejne, ale v nezverejňovaných prevažne separátnych rokovaniach, i osloveniach, s politickými stranami, združeniami a jednotlivcami.
Ľudia, ktorí sa politicky angažujú či už ako jednotlivci, alebo ako organizovaní vedia veľmi dobre koľkokrát sa podarilo dospieť k spoločnému postupu. Najväčšie vzopätie slovenského národa, v uvedenom zmysle, je zatiaľ zadefinované v Ústave Slovenskej republiky z 21. júla 1939.
Vzhľadom na skutočnosť, že od začiatku kalendárneho roka sa nepodarilo dospieť k reálnej dohode a k tomuto momentu nezverejňujúc príčiny neúspechu a nikoho z uvedeného neobviňujúc, z nedosiahnutia koaličnej spolupráce, vyhlasujeme verejne:

Slovenská ľudová strana ponúka účasť na svojej kandidátnej listine, pre parlamentné voľby konané 5. marca 2016, každému angažovanému aktivistovi, členom združení i politickým stranám bez akýchkoľvek podmienok, z pohľadu Slovenskej ľudovej strany ako jednej zo súčastí kandidátnej listiny, okrem jedinej - Vzdania sa triedneho boja.

Vyzývame každého, ktorý sa cíti byť oslovený uvedenou výzvou, aby sa zdôvodňujúc verejne vyjadril a oslovil tak slovenského občana aj ako svojho potencionálneho voliča.

Slovenská ľudová strana a voľby 2016

Slovenská ľudová strana na svojom rokovaní Slovenskej rady Slovenskej ľudovej strany uzniesla na volebnom hesle „Za Boha a pre národ, v záujme národa a v úcte k Bohu“ a volebnom princípe „Kto nie je s nami je proti nám“.

Domnievame sa, že už nie je pre slovenský národ akceptovateľné tolerovať kukučky a krysy. Aj dnes vidíme množstvo kukučiek, ktoré vyhadzujú z národného kresťanského hniezda vajíčka sociálneho, ktorými sa živia krysy. Ľudia sa musia odvážiť pomenovať a jasne označiť kukučky a krysy, ktoré budú chcieť predstierať boj za národné záujmy i kresťanské hodnoty a predstierajúce presadzovanie sociálnej spravodlivosti v slovenskom štáte.

Slovenský národ má to nešťastie, že vždy sa do jeho národného kresťanského hniezda znesie kukučie vajce a táto kukučka usilovne vyhadzuje skutočne národné i kresťanské pechoriac sa národne i kresťansky a za výdatnej spolupráce krýs v sociálnych maskáčoch.

Dnešná doba musí ukázať, či v našom spoločnom hniezde sú usadení viacerí rovnakého druhu, alebo sa v ňom opäť ako už opakovane po mnohé roky presadí kukučka a jej potomci.

Pokiaľ slovenský národ chce pretrvať a má ešte dostatok nezmanipulovaných neostáva mu iné ako postupovať jednotne na poli národnom a kresťanskom.

Len krysy tvrdia, že sociálne hodnoty, spravodlivosť, nie sú súčasťou kresťanskej prirodzenosti a len kukučky tiež tvrdia, že slovenský štát by nemal byť organizáciou chrániacou len záujmy slovenského národa.

Slovenská ľudová strana tak ako, rozpoznajúc potreby slovenského národa, pred rokom 1939 i dnes vidiac túto neodkladnú potrebu vyzýva všetky pokrokové politické sily slovenského národa k spoločnému postupu v rámci jej Ľudovej platformy.

 

„Každé kráľovstvo proti sebe rozdelené spustne, dom na dom popadá“ Lk 11,17
Ak by sme ostali rozdelení akože obstojí náš spoločný štát?

 

 

 

V Svätom roku milosrdenstva Vás pozývame na zimnú púť na horu Živčáková 30. januára 2016.

„Angažovať sa v politike je pre kresťana povinnosťou. My kresťania sa nemôžeme hrať na Piláta, umývať si ruky. Musíme sa zaangažovať do politiky, totiž politika je jednou z najvyšších foriem lásky, pretože sa usiluje o spoločné dobro. A laickí kresťania musia pracovať v politike. Poviete mi: ‚Ale to nie je ľahké‘. Ale ani stať sa kňazom nie je jednoduché. Neexistujú jednoduché veci v živote. ‚Politika je špinavá‘, ale zaujímalo by ma, prečo? Prečo do nej kresťania nevstúpia s evanjeliovým duchom?‘“ : pápež František (2013.06.07.-stretnutie so študentami jezuitských škôl Talianska a Albánska)

 

Anima humana naturaliter christiana

  

Za tú našu korunu.

 

Volebný program pre Eurovoľby 2014
formát A4 (hárky)
formát A5 (brožúrka)

NIE Bruselu, ÁNO Európe
Európa kresťanská - Európa stavovská
Európa rovnocenných štátov

Volebný program vypracovaný pre parlamentné voľby v roku 2006:
jednostranná tlač brožúrky A5 (na A4)
- obojstranná tlač brožúrky A5
volebný program na počúvanie (MP3, 39,25 MB)

Geo Visitors Map

 

© 1905-2016 Slovenská ľudová strana. Všetky práva vyhradené. info@hsls.sk

α   †   ω

HSLS statistics module